เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
   ค้นหา

นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระราชวิริยสุนทร (ยิน วรกิจโจ ป.ธ.๕) อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม และร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร


นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระราชวิริยสุนทร (ยิน วรกิจโจ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม และร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
ณ วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
 
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-12-06 15:34:07