1476416370345
............................................................................
 
นางณฐมน  แนวคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
14498193741511
.........................................................................
141059
......................................................................
การแข่งขัน ปิ่นทองเซปักตะกร้อ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารโดม โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ชนะเลิศ เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ ๑๒ ปี ชาย
และ ชนะเลิศ เซปักตะกร้อ รุ่นอายุ ๑๒ ปี หญิง
anigif1808591
...........................................................................
วังน้ำเย็นวิชาการ
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก
วันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
anigif2107591
..................................................................
การแข่งขัน "ตะกร้อรีโว่ คัพ ๒๐๑๖"
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เซปักตะกร้อนักเรียนชายรุ่นอายุ ๑๒ ปี ประเภททีมเดี่ยว ทีมละไม่เกิน ๕ คน
ได้เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้ารอบคัดเลือกภาคกลาง
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
anigif0306591
.........................................................................
การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา 
ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๓๕ และนานาชาติประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
ณ สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน และ รางวัลชมเชย ประเภท Street Parade
ผู้ควบคุม : ครูนิรุตต์  วงค์สุวรรณ และทีมงาน
anigif1101591
........................................................................
การประกวดวงโยธวาฑิตโลก ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘
Thailand World Music Championship ๒๐๑๕ (TWMC ๒๐๑๕)
ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ สนามฟุตบอลไอโมบาย สเตเดี้ยม บุรีรัมย์
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
ได้รับรางวัล  แชมป์โลก ประเภท Street Parade  คะแนน ๙๒.๐๕
และ
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท Brass Line Battle
ผู้ควบคุม : ครูนิรุตต์  วงค์สุวรรณ และทีมงาน
anigif0312581
....................................................................
    
ายงานผลการประกวดวงโยธวาฑิตโลก ประจำปี ๒๕๕๗ โดย
ตัวแทนวงโยวาฑิตทุกวงเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เพื่อเป็นเกียรติและรายงานผลการประกวดวงโยธวาทิต
ที่ได้ทำการแข่งขันในวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
กำหนดเข้าพบในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ทำเนียบรัฐบาล
ครูนิรุตต์ วงค์สุวรรณ ตัวแทนวงโยธวาฑิต
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคัอ เข้าร่วมในการครั้งนี้
  
14219828630531
 
.............................................................................

 

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๘

วันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ เมืองทองธานี

ด้รับรางวัลระดับประเทศ

รองชนะเลิศอันดับ ๑  สุนทรพจน์ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชมเชย สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชมเชย โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

new141059

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน และลงนาม MOU

ระหว่างโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ กับ ธนาคารออมสิน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif270959

..............................................................................................

ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif080959

........................................................................................

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif100859

...................................................................................

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามผล ประเมินผล

และรายงานผลการวิจัย หลักสูตรการจัดการศึกษา

เพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 

anigif050859

.....................................................................

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

anigif150759

.....................................................................

กีฬาสีภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

ระหว่าง วันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

anigif080759

.................................................................

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif090659

.........................................................

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif050659

........................................................................................

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif310559

..........................................................................

วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif190559

.......................................................................................

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ อาคารโดมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif300359

.................................................................................

งานแสดงผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน

"ราชพฤกษ์วิชาการ"ครั้งที่ ๓

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

anigif020359

...................................................................

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

สามัญรุ่นใหญ่ ม.๑-ม.๒

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

anigif200259

...................................................................

วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

anigif190259

...............................................................

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

 

anigif300159

.....................................................................................

โครงการแข่งขันการประกอบอาหารไทยพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ครั้งที่ ๑ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙


anigif250159

..........................................................................................

วันครู ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

anigif1601599

..........................................................................

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

anigif080159

...........................................................................

ารแข่งขันกีฬาสีภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

ณ  สนามกีฬา สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

anigif070159

.......................................................................

แสดงความยินดี

ผู้อำนวยการณฐมน  แนวคำ

เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ณ โดมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

anigif050159

.........................................................................

 
 

 


 


    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bb251159

boss1259 

pm1new pm02new pm2newpm3new pm4new pm5new   pm7new pm6new pm8new

     Link ทางลัดนักเรียน

bb1251159 kr181 kr131 kr121

Link ทางลัดคุณครู

kr2251159 kr101 kr91 kr81 

Link วนค.

kr61   kr5251159 kr41

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี

r21_resize1 r51_resize1   r23_resize1   r52_resize1  r22_resize1   r54_resize1   r24_resize1   r55_resize1  r51_resize1   r53_resize1

 

 

Webเว้บไซต์โรงเรียน
Visitors Counter