เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
   ค้นหา

กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จัดโดยพี่ๆ สภานักเรียน
อาหารอร่อยๆ น้ำเย็นเย็นชื่นใจ ขนมหวานฟินฟิน ของสวยๆ น่ารักๆ
คอนเสิร์ตฟินๆ เสียงเพลงเพราะๆ จากพี่พี่มอปลาย นักร้อง นักดนตรีของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 
กิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้พื้นฐานอาชีพเสริมสร้างทักษะประกอบการค้าขายจากประสบการณ์จริง

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-09-25 10:53:43