king58
............................................................................
 
อแสดงความยินดีกับ
ผอ.ณฐมน  แนวคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
เนื่องในโอกาส ที่ได้รับวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
1449819374151
.........................................................................
images160259
anigif160559
.........................................................................
การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา 
ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๓๕ และนานาชาติประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
ณ สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน และ รางวัลชมเชย ประเภท Street Parade
ผู้ควบคุม : ครูนิรุตต์  วงค์สุวรรณ และทีมงาน
anigif110159
........................................................................
การประกวดวงโยธวาฑิตโลก ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘
Thailand World Music Championship ๒๐๑๕ (TWMC ๒๐๑๕)
ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ สนามฟุตบอลไอโมบาย สเตเดี้ยม บุรีรัมย์
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
ได้รับรางวัล  แชมป์โลก ประเภท Street Parade  คะแนน ๙๒.๐๕
และ
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท Brass Line Battle
ผู้ควบคุม : ครูนิรุตต์  วงค์สุวรรณ และทีมงาน
anigif031258
....................................................................
กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
anigif200558

.......................................
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับภาค "วังน้ำเย็นเกมส์"
วันที่ ๒๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ผลการแข่งขัน
เหรียญทอง  หมากฮอส รุ่น ๑๘ ปี หญิง
เหรียญทอง กรีฑา รุ่น ๑๒ ปี หญิง
เหรียญเงิน กรีฑา รุ่น ๑๒ ปีหญิง
เหรียญเงิน เซปักตะกร้อ รุ่น ๑๒ ปี ชาย
เหรียญเงิน เซปักตะกร้อ รุ่น ๑๔ ปี ชาย
เหรียญทอง เปตอง รุ่น ๑๘ ปี ชาย
เหรียญทอง เปตอง รุ่น ๑๘ ปี หญิง
เหรียญเงิน เปตอง รุ่น
เหรียญทองแดง เปตอง รุ่น
เหรียญทองแดง เปตอง รุ่น

anigif301058
line1  

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๘

วันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ เมืองทองธานี

ด้รับรางวัลระดับประเทศ

รองชนะเลิศอันดับ ๑  สุนทรพจน์ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชมเชย สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชมเชย โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

anigif141058

 
line1
การประกวดวงโยธวาทิต
ชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ บริเวณถนนเลียบชายหาด เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Street Paprade

ผู้ควบคุม : ครูนิรุตต์ วงค์สุวรรณ และทีมงาน

anigif290658
 
line1
รายงานผลการประกวดวงโยธวาฑิตโลก ประจำปี ๒๕๕๗ โดย
ตัวแทนวงโยวาฑิตทุกวงเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เพื่อเป็นเกียรติและรายงานผลการประกวดวงโยธวาทิต
ที่ได้ทำการแข่งขันในวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
กำหนดเข้าพบในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ทำเนียบรัฐบาล
ครูนิรุตต์ วงค์สุวรรณ ตัวแทนวงโยธวาฑิต
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคัอ เข้าร่วมในการครั้งนี้
 
1421982857869
 
1421982863053
line1
การประกวดวงโยธวาฑิตนักเรียน นักศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๓๔ และนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๖ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับคะแนน ๘๔.๗๕

ประเภท Street Parade

ผู้ควบคุม : ครูนิรุตต์ วงค์สุวรรณ และทีมงาน

anigif060158
 
line1

 

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๘

วันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

ณ เมืองทองธานี

ด้รับรางวัลระดับประเทศ

รองชนะเลิศอันดับ ๑  สุนทรพจน์ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชมเชย สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชมเชย โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

post1

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ อาคารโดมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

anigif300359

.................................................................................

งานแสดงผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน

"ราชพฤกษ์วิชาการ"ครั้งที่ ๓

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

anigif020359

...................................................................

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

สามัญรุ่นใหญ่ ม.๑-ม.๒

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

anigif200259

...................................................................

วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

anigif190259

...............................................................

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

 

anigif300159

.....................................................................................

โครงการแข่งขันการประกอบอาหารไทยพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ครั้งที่ ๑ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙


anigif250159

..........................................................................................

วันครู ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

anigif1601599

..........................................................................

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

anigif080159

...........................................................................

ารแข่งขันกีฬาสีภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

ณ  สนามกีฬา สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

anigif070159

.......................................................................

แสดงความยินดี

ผู้อำนวยการณฐมน  แนวคำ

เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ณ โดมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

anigif050159

.........................................................................

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(สถานศึกษาพอเพียง)

รงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

anigif211258

....................................................................................

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

anigif021257

.................................................................................

การสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก

ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

anigif011258

...........................................................................

วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

anigif281158

.................................................................

การเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่

ณ ค่ายวชิราวุธ

วันที่ ๑๖-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

anigif161158

................................................................

โครงการการใช้หลักสูตรจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

anigif051158

.........................................................

 

 


 


    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 boss59new

boss1258 

 pm1 pm02 pm2 pm3 pm4 pm5 pm6 pm7 pm8 pm9

     Link ทางลัดนักเรียน

kr1 kr18 kr13 kr12

Link ทางลัดคุณครู

kr2 kr10 kr9 kr8 

Link วนค.

kr6   kr5 kr4 kr3

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี

r21_resize r51_resize   r23_resize   r52_resize  r22_resize   r54_resize   r24_resize   r55_resize  r25_resize   r53_resize

 

 

Webเว้บไซต์โรงเรียน
Visitors Counter