โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่าย มา ณ โอกาสนี้


รูปกิจกรรม

ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg