สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี ผอ.ขวัญใจ เกตุอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี ผอ.ขวัญใจ เกตุอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้

 

 


ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg