จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย โดยมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกัน


ข่าวสารโซเชียลมีเดีย


ติดต่อ

โทรศัพท์:0-3834-3856
โทรสาร:0-3834-3856
Email: info@nongkor.ac.th
Website:www.nongkor.ac.th

image3.jpg